Alice städ

Vi på Alice Hemtjänst erbjuder även hushållsnära tjänster

Några exempel på tjänster:

Hemstädning
Fönsterputs
Flyttstädning
Putsning av matsilver
Klädvård

 

Förutom dem vanliga hushålls nära tjänsterna så kan du även köpa extra insatser så som personlig omvårdnad, ledsagning eller avlösning om det inte täcks i beslutet från kommunen.

Ni har möjlighet att få skattereduktion (RUT-avdrag). Det innebär att du betalar hälften av arbetskostnaden. Vi administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket så du behöver inte göra något.

Kontakta oss