Avlösning

Vård av närstående med omfattande hjälpbehov

En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning.

I biståndsbeslutet anges hur många timmar avlösning per månad som den enskilde har rätt till.

Hur mycket hjälp kan man få?

Normalt beviljas 3 timmar/vecka. Hur mycket hjälp kan man få framgår av de riktlinjer som finns. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell prövning av behovet vilket kan innebära mer eller mindre tid per vecka. Insatsen är kostnadsfri för personer över 65 år.

Kontakta oss