Hemtjänst

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:

  • Enklare serviceinsatser exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution och trygghetslarm.
  • Omvårdande insatser med ett mer omfattande hjälpbehov där man behöver personlig hjälp med att exempelvis äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

 

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårighet att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst.

 

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Är du över 65 år, kontakta äldreenheten på telefon 08-718 80 00.

Läs mer här

Är du under 65 år, kontakta omsorgsenheten på telefon 08-718 80 00.

Läs mer här

Vi på Alice hemtjänst har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet och utanför hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar dina behov och önskemål.

Det som äldre människor värderar mest när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt. Vi på Alice hemtjänst & Läkemedelsservice AB erbjuder kontinuitet i arbetet med hög kvalité.

Vad kostar hemtjänst?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan av Nacka kommun. Taxan bestäms efter dina inkomster. Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan från och med år 2018-01-01 aldrig bli mer än sammanlagt 2 044 kr per månad, vilket är maxtaxan.
Läs mer på https://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/avgifter/

Kontakta oss