Ledsagning

Ledsagning innebär hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet.

Ledsagning kan beviljas för dig som har något funktionshinder – främst synskada, demens eller psykiskt funktionshinder.

Ett funktionshinder som påverkar att du inte kan ta dig ut själv eller med hjälp av färdtjänst, och där det inte fungerar att få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter.

 

Hur mycket hjälp kan man få?

Biståndsbeslutet anger hur många timmar ledsagning per månad, som den enskilde har rätt till. Normalt beviljas 3 timmar/vecka. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell prövning av behovet vilket kan innebära mer eller mindre tid per vecka.

Stöd att ta sig till läkarbesök och liknande, samt promenadhjälp kan vid behov ingå i hemtjänst, det ingår inte i ledsagning. Insatsen är kostnadsfri för personer över 65 år.

Kontakta oss